Zrealizowane tłumaczenia

Wybrane tłumaczenia – chronologicznie*

kwiecień 2018
1. Historia: Dokumentacja czeskiej służby bezpieczeństwa z lat 1980-84 na temat pogłębiających się w Polsce strajków, sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce i jej wpływu na państwa bloku socjalistycznego, 250 stron przeliczeniowych
2. Marketing – produkty dla zwierząt: Opisy pasz dla zwierząt gospodarskich, etykiety na pasze, strona internetowa firmy, materiały promocyjne, 50 stron przeliczeniowych
3. Nauki społeczne: Uczestnictwo obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym po 1989 r., 30 stron przeliczeniowych

marzec 2018
1. Historia: Opis rektyfikacji Katastru Karolińskiego z 1721 r., 30 stron przeliczeniowych
2. Technika: Dokumentacja techniczna gazowego przechylnego pieca tyglowego, 25 stron przeliczeniowych
3. Technika: Deklaracje zgodności i dokumentacja urządzeń typu przenośnik taśmowy, maszyna klejąca, podajnik przekładek, 45 stron przeliczeniowych
4. Prawo: Dokumentacja firmy – statut spółki, pełnomocnictwa, odpisy z rejestru karnego członków zarządu, KRS, potwierdzenia o niezaleganiu z urzędu skarbowego, instytucji ubezpieczenia społecznego, 60 stron przeliczeniowych
5. Prawo: Protokół z rozprawy sądowej w słowackim Najwyższym Sądzie Administracyjnym, postępowanie między polską spółką a słowackim organem administracyjnym, 50 stron przeliczeniowych
6. Marketing: filmy reklamowe o znanym słowackim koncernie naftowo-gazowym i jego produktach (głównie oleje napędowe i benzyna)

*Na niniejszej stronie wymieniam jedynie tłumaczenia o objętości powyżej 25 stron przeliczeniowych.