SLOVENSKY

Vážený Návštevník!

Dovoľte, aby som Vás privítala na mojej internetovej stránke. Už niekoľko rokov sa špecializujem na preklady zo slovenčiny do poľštiny. Mám skúsenosti s prekladaním bežných a odborných textov. Nie som súdny prekladateľ. Mojimi prioritami sú precíznosť, profesionálna kvalita a dobré ceny. Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie informácie o mojich prekladateľských službách.

Ponúka
• Preklady odborných textov
• Preklady bežných textov
• Jazykové korektury
• Preklady a jazyková úprava web stránok, lokalizácia software

Špecializácia
• Preklady farmaceutických a medicínskych textov: protokoly klinických skúšaní, informované súhlasy s klinickým skúšaním, dotazníky, súhrn charakteristických vlastností produktov, príbalové letáky, zmluvy, lekárske správy atď.
• Právne texty: občianske a obchodné zmluvy, dohody, obchodná korešpondencia, informácie o likvidácii podniku, pozvánky na valné zhromaždenia, administratívna korešpondencia
• Legislatívne dokumenty EÚ: z oblasti politiky, práva, ekológie, životného prostredia, sociálnej politiky, ekonómie atď.
• Preklady z oblasti turistického ruchu: informačné a reklamné materiály, turistické príručky, popis turistických oblastí a atrakcií atď. Iné: ekonomické texty, internetové stránky, prospekty, reklamy, články, certifikácie, postupy, nariadenia, opatrenia, pravidlá pre zamestnancov, zdravie, bezpečnosť, priemyselná hygiena, karty bezpečnostných údajov, technické texty, popisy kozmetických výrobkov, preklady textov týkajúcich sa ochrany a znečisťovania životného prostredia.

Klienti
Okrem prekladateľských a tlmočníckych agentúr spolupracujem s mnohými súkromnými spoločnosťami, právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi, samosprávnymi jednotkami a neziskovými organizáciami.

Viac informácií nájdete na www.slowackie.com.pl. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte ma: slowackie@slowackie.com.pl.

Teším sa na našu spoluprácu
Marzena Żurek