Oferta

Oferuję tłumaczenia pisemne z języka słowackiego na język polski oraz korekty
i weryfikacje tłumaczeń realizowanych przez innych tłumaczy. We współpracy z native speakerem języka słowackiego realizuję również tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki.
Gwarantuję dostarczenie tłumaczenia pozbawionego błędów językowych: ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych (więcej informacji o moim doświadczeniu redaktorskim zawiera strona www.korekty.info).

Dziedziny
Realizuję następujące tłumaczenia:
- tłumaczenia zwykłe
- specjalistyczne tłumaczenia medyczne
- specjalistyczne tłumaczenia prawne
- specjalistyczne tłumaczenia techniczne.

Specjalizuję się w tłumaczeniach z dziedziny nauk humanistycznych
i przyrodniczych. Najczęściej tłumaczę dokumenty medyczne (ulotki leków, charakterystyki produktów leczniczych, formularze świadomej zgody i streszczenia protokołów badań klinicznych, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi aparatury medycznej i in.) oraz prawne (umowy o pracę, umowy o współpracy, umowy o dzieło, umowy zlecenie, statuty/akty założycielskie spółek, protokoły z walnych zgromadzeń, uchwały itp.).

Zapewniam (w cenie tłumaczenia) konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin, których dotyczy tekst. Stale współpracuję lekarzami różnych specjalności
(kardiologiem, chorób wewnętrznych, nefrologiem, pediatrą, chirurgiem, ginekologiem, weterynarzem), prawnikiem i księgowym oraz inżynierami (elektronikiem, elektrykiem, przemysłu spożywczego, budownictwa), którzy weryfikują w przetłumaczonym przeze mnie dokumencie fachową terminologię techniczną. W razie konieczności dostarczam pisemne potwierdzenie wykonanej konsultacji.

Tematyka najczęściej tłumaczonych przez mnie dokumentów dotyczy następujących dziedzin:
biologia • ekologia • folklor • fotografia • historia • językoznawstwo • kulinaria • marketing • medycyna • literatura • prawo • psychologia • socjologia • turystyka • zoologia.

Z powodzeniem wykonuję przekłady materiałów marketingowych i stron internetowych (które przygotowuję również na plikach źródłowych).
W przypadku wątpliwości fachową terminologię konsultuję ze specjalistami z dziedziny, której dotyczy tekst.

Typy dokumentów
Tłumaczę dokumenty w wersji elektronicznej i drukowanej, takie same dostarczam do klientów. Wydruki wysyłam pocztą tradycyjną lub kurierską.

Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński, filologia słowiańska, specjalizacja – języki zachodniosłowiańskie

Doświadczenie w branży tłumaczeń
Tłumaczeniami z języka słowackiego zajmuję się od 2003 roku, średnio realizuję ok. 300 stron przeliczeniowych miesięcznie

Doświadczenie redaktorskie
Redakcje i korekty dokumentów wykonuję od 2000 roku (więcej informacji: www.korekty.info).
Od 2004 roku realizuję redakcje i korekty dokumentów medycznych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.korekty.info/redakcje-dokumentow-medycznych).

Wybrane zrealizowane tłumaczenia:
- umowy (m.in. o pracę, licencyjne, o współpracy, kupna-sprzedaży)
- rozporządzenia (również Unii Europejskiej)
- ustawy
- statuty spółek (akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością)
- oferty handlowe
- materiały reklamowe i promocyjne
- specjalistyczna dokumentacja medyczna (formularze świadomej zgody, ulotki leków, materiały reklamowe)
- specjalistyczna dokumentacja prawnicza (wezwania, oświadczenia, akty oskarżenia, wnioski o polubowne załatwienie sporu, wnioski do sądu arbitrażowego)
- przewodniki turystyczne
- teksty popularnonaukowe
- cv i listy motywacyjne
- strony www

Dyspozycyjność
Bardzo krótkie terminy realizacji (nawet do 20 stron dziennie) przy zachowaniu wysokiej jakości tekstu. Jestem w pełni dyspozycyjna, w razie konieczności do zleceń przystępuję w dni wolne i święta. Poza tłumaczeniem istnieje możliwość zamówienia korekty i redakcji ekspresowej, którą realizuję niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów.

Oprogramowanie CAT
Pracuję w oparciu o oprogramowanie Trados, Wordfast, Memsource. Posiadam podstawową znajomość obsługi programu Across.

Oprogramowanie do składu publikacji
Tłumaczenia, korekty i weryfikacje realizuję również bezpośrednio w programach Adobe Framemaker, Adobe Pagemaker, InDesign, Corel Ventura.