Kursy | Szkolenia | Konferencje

2019
W styczniu 2019 r. wzięłam udział w konferencji i warsztatach organizowanych przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczeń we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Prawo i język prawa – współczesne dylematy.

 

 2018

W maju 2018 r. ukończyłam kurs redakcji tekstów tłumaczonych w Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie. Celem kursu było zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, edycją przetłumaczonego tekstu oraz dostosowaniem go do polskich norm i wymogów edytorskich oraz oczekiwań wydawców. Zajęcia prowadzili wykładowcy związani z redakcją humanistyczną PWN, PAN oraz ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.

Zaświadczenie ukończenia kursu:

Zaświadczenie ukończenia kursu 2018

 2015

W marcu 2015 r. ukończyłam kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych w Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie. Kurs był skierowany do osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, wykładowców itd. Na zajęcia składały się wykłady i ćwiczenia oraz sprawdzian umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych, a jego celem było ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny. W trakcie kursu zostały omówione najnowsze zasady ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych. Zajęcia prowadził dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Zaświadczenie ukończenia kursu 2015

Konferencja Tłumaczy, Warszawa, 29 marca 2015, organizator: TLC CONFERENCES AGENOR HOFMANN DELBOR MARIA SZPOR SPÓŁKA JAWNA

Zaświadczenie ukończenia kursu 2015

2014

W 2014 roku uczestniczyłam w następujących wykładach otwartych organizowanych przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

1. Po polsku w BABELU – antologia literatury światowej w przekładzie (25.01.2014)
Prof. dr hab. Jacek Baluch, literaturoznawca, slawista, tłumacz literatury czeskiej, limerysta

2. Prawo autorskie dla tłumaczy (10.05.2014)
Magdalena Dębowska-Hajduk, Wydawnictwo Karakter

3. Strategie i techniki wyszukiwania informacji w pracy tłumacza
Dr Agnieszka Korycińska-Huras (24.05.2014)