Cennik

Tłumaczenia pisemne z języka słowackiego na język polski
Cena za stronę tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym: 29 zł netto
Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język słowacki z korektą native speakera
Cena za stronę przeliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym: 39 zł netto

Pełny cennik
Cena za tłumaczenie w trybie ekspresowym: stawka podstawowa plus 40%
Cena za słowo w przypadku tłumaczenia na j. polski w trybie zwykłym: 0,12 zł netto
Cena za słowo w przypadku tłumaczenia na j. słowacki w trybie zwykłym: 0,155 zł netto
Cena za stronę korekty w trybie zwykłym: od 15 zł netto

Uwagi do cennika
1. Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.
2. Cena usługi tłumaczenia obejmuje:

- tłumaczenie tekstu
- tłumaczenie na język słowacki zawiera w cenie weryfikację tłumaczenia przez native speakera
- w razie konieczności konsultacje fachowej terminologii ze specjalistą z dziedziny, której dotyczy tekst
- korektę i redakcję
- formatowanie tekstu zgodne z dokumentem źródłowym
3.
Cena usługi korekty obejmuje:
- korektę i redakcję tekstu przetłumaczonego 
- weryfikację zgodności dokumentu docelowego (przetłumaczonego) z dokumentem źródłowym
- w razie konieczności konsultacje fachowej terminologii ze specjalistą z dziedziny, której dotyczy tekst
- poprawę formatowania tekstu zgodne z dokumentem źródłowym
4. Strona to zawsze 1800 znaków ze spacjami (lub 280 słów)

Informacje uzupełniające
1. W trybie zwykłym realizuję 13 stron (lub 3650 słów) w ciągu dnia roboczego
2
. W trybie ekspresowym realizuję od 13 do 25 stron (lub od 3650 do 7000 słów) przeliczeniowych w ciągu dnia roboczego
3. W przypadku rozliczeń w oparciu o oprogramowanie CAT (za słowo) zwykle proponuję następujący schemat rozliczeń:
powtórki oraz trafienia 100 proc. – 30% stawki wyjściowej
trafienia 95-99 proc. oraz 85-94 proc. – 80% stawki wyjściowej
trafienia 75-84 proc. i 50-74 proc. – 70% stawki wyjściowej
4
. W przypadku stałej współpracy możliwe są rozliczenia w trybie miesięcznym.  Termin płatności faktury upływa w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury (możliwe przedłużenie tego okresu)